Smartlog v3 » ?
Opret egen blog | Næste blog »

?

?

Træningstider udendørs 2006

23. Mar 2006 07:01, HPTI

Kære poder, mikroputter og forældre

I dag har jeg endelig fået besked om vores kommende træningstider.

Poderne træner onsdag fra 17.00-18.00 på rugbybanen. Første træning formodentlig onsdag den 5. april (jeg har ikke fået en bekræftelse fra trænerne)

Mikroputterne træner mandag og onsdag på rugbybanen, begge dage fra 17.00-18.15. Første træning mandag den 3. april. Heidi træner de to første gange, da jeg er på studierejse.

Mvh. Øjvind

'Holdninger og handlinger' sparket i gang

12. Mar 2006 14:01, HPTI

Nu ser det ud til at der for alvor sker noget mht. til børnefodbolden i Danmark. Jeg fandt følgende indlæg på FBU's hjemmeside. Det er fra den 24. februar.

'Holdninger og handlinger' sparket i gang

Fredagens tema-aften om 'Holdninger og handlinger' er startskuddet til det måske mest ambitiøse koncept indenfor børne- og ungdomsfodbolden nogensinde. Flere initiativer allerede sat i gang.

De har hvert deres udgangspunkt, men ét fælles projekt i tankerne og på papiret:
Bedre og gladere fodboldspillere i dansk fodbold.
Tema-aftenen på DBUs Repræsentantskabsmøde er det første spadestik til det måske mest visionære og ambitiøse projekt indenfor børne- og ungdomsfodbolden nogensinde. Tema-aftenen bød således på en række indlæg af aftenens paneldeltagere, Benny Hansen (JBU), Morten Olsen (landstræner), Keld Bordinggaard (ass. landstræner) og Peter Rudbæk (træneruddannelseskonsulent). Alle fire satte med hver deres udgangspunkt ord på de mange ideer, tanker og spørgsmål, som lanceringen af 'Holdninger og handlinger' har sat i gang: Hvorfor skal vi ændre på det nuværende koncept inden for børnefodbold, hvordan gør vi det og hvor langt er vi i processen?
Tydelighed - fra leg til landshold
"Vi skal skabe tydelighed fra leg til landshold, tydelighed mellem spiller- og træneruddannelse og have et fælles projekt som hele Fodbolddanmark står bag."
Tydelighed ER nøgleordet, både på aftenens tema-aften i Odense og i konceptet 'Holdninger og handlinger'. Derfor er udfordringen for alle involverede parter at skabe sammenhæng - en 'rød tråd' - mellem alle niveauer i dansk fodbold. Talentudviklingen ligger naturligt i både spilleruddannelse og træneruddannelse, og der er derfor lagt op til et historisk tæt samarbejde mellem både spilleruddannelsen, træneruddannelsen og instruktøruddannelsen.
"Det er jo alt andet lige lettere at konstruere en træneruddannelse, hvis man ved, hvad spillerne skal opnå af kompetencer. Hvis vi hele tiden i fællesskab kan forudse, hvad der vil ske, har vi en forudsætning for være på forkant. Og det er det det handler om," forklarer DBUs træner konsulent Peter Rudbæk, der er tovholder på det omfattende projekt.
Også landstræner Morten Olsen var i sit indlæg på tema-aftenen inde på den afgørende sammenhæng, der er så vigtig i talentudviklingen - fra bredden til eliten.
"Talentudvikling er ikke en spurt men en maraton. Vi skal ikke til at diktere børnene, vi skal opfordre, inspirere, motivere stimulere spillerne. Det handler ikke om system og talkombinationer, men om individuel uddannelse. Det handler om at udvikle spilintelligens hos spillerne gennem den tekniske træning og boldspil. Det er den måde, at vi udvikler de bedste spillere, der også forstår sig på spillet."
Det er en fortløbende proces, der allerede er i gang.
Oprettelsen af en ny børnetræneruddannelse er således allerede nået længere end papiret, og de første organisatoriske og administrative tiltag er taget. Børnetrænerkurset bliver forankret i lokalunionerne med DBU Børn og ungdom som inspirator og træneruddannelseskonsulent som faglig ansvarlig. Kurset, der vil blive lanceret i april, bliver en 'børnefodboldens basis', der kan indgå som en del af det europæiske fodboldforbunds C-licens.
Derudover er der under børnetræner-uddannelsen planlagt oprettelsen af et børnetræner-website, samt en børnetræner-manual, der efter planen også ligger klar i april 2006. Dette skal være med til at give trænere og spillere de nødvendige redskaber og værktøjer i tråd med de nye 'Holdninger og handlinger'.
Morten Olsens Masterplan
Fodbold skal fremover i højere grad spilles på børnenes og de unges præmisser. Og det skal være sjovt. Derfor bygger 'Holdninger og handlinger' på lige dele af moderne pædagogiske principper overført til fodboldspillet, som skal tilpasses børnenes udviklingsniveau, en holdningsbearbejdning af alle de relevante målgrupper lige fra trænerne, lederne, dommerne, klubberne som helhed til ikke mindst de fodboldspillende børns og unges forældre.
Keld Bordinggaards indlæg tog netop udgangspunkt i konkrete forslag til, hvordan vi får børn og unge til, ikke kun at blive bedre fodboldspillere, men også til hvordan vi fastholder de unge. Et problem der er stadigt stigende i dansk fodbold. Keld Bordinggaard to udgangspunkt i debatoplægget - 'den nye vej', som han har udformet sammen med Kasper Hjulmand i bestræbelserne for at skabe debat om dansk børne- og ungdomsfodbold.
"Vi skal huske, at fodbold skal spilles på børnenes præmisser, men det er stadig os, der leverer rammerne. Vi skal derfor hele tiden blive klogere på børnene på læring og på fodbold og være dygtige til at implementere det. Vi skal følge tiden - kravene ændrer sig konstant!!," lød det fra den kommende U/21-landstræner.
Ovenstående stiller store krav til indblik og overblik i samtlige dele af dansk fodbold - fra bredden til eliten. Det, som Morten Olsen kalder en Masterplan.
Derfor er der i samarbejde med landstrænergruppen, der består af Morten Olsen, Keld Bordinggaard, Per Andersen (U/19-træner), Glen Riddersholm (ny U/17-træner) og trænerkonsulent Peter Rudbæk, allerede på nuværende tidspunkt taget initiativ til forskellige ide-udvekslingsmøder, hvor erfaringer og viden fra forskellige relevante grupper lægges på bordet. Igen understreges at ændringerne ikke sker fra dag til dag.
"Det det handler om er vi først og fremmest får koordineret på spiller og trænersiden. Dernæst vil vi efter behov hente specialister ind, der med deres viden og erfaring kan øge kvaliteten yderligere i den proces nu er sat i gang," siger træner konsulent Peter Rudbæk.
22. marts er der således planlagt et 'inspirationsmøde'. Inspirationsgruppen kommer til at bestå af en række fodboldfaglige personer, som mødes i DBU en enkelt dag til en drøftelse af nogle overordnede udviklingsprincipper for fremtidens danske træner- og spilleruddannelser.
De 20 eksterne ressourcepersoner, som er inviteret med til mødet, tæller Brian Laudrup, Peter Schmeichel, Preben Elkjær og Rene Henriksen, som alle givetvis er mest kendt for store præstationer på forskellige klubhold og landsholdet.
Derudover har man for at opnå størst mulige indblik besluttet ad hoc at nedsætte forskellige Task force grupper, der med forskellige specialer kan give både inspiration, ekspertviden og erfaring i henhold til den opgave, der ligger i arbejdet med at formulere fremtidens børne- og ungdomsfodbold på alle aldersniveauer.
Af: Pia Schou Nielsen

Kort referat af forældremødet den 6. februar

23. Feb 2006 15:25, HPTI

Kort referat fra forældremødet:

  • Den kommende sæson trænes mandag og onsdag (formodentlig fra 17.00-18.15). Banerne kan bruges efter 1. april, eller lidt før hvis vi er heldige med vejret.
  • Vi har tilmeldt to 7-mandshold, begge hold i B-rækken (og ønsket at komme i pulje med andre Odensehold). Efter sommerferien vurderer vi om holdene skal rykkes op, ned eller blive i samme række.
  • 0A bliver grundstammen på det ene hold, mens 0B og 0C danner grundstammen på det andet hold. De spillere som ikke går i de nævnte klasser tilknyttes det hold, hvor de har flest venner, kontakter.
  • Der var en del positive tilkendegivelser fra forældreside med hensyn til at være behjælpelige til kampene, hvis/når træneren er med det andet hold.
  • Træningsprincipperne vil være kraftigt inspireret af Bordinggaards og Hjulmands udspil om en ny måde at tænke børnefodbold på. Kort fortalt går deres filosofi ud på, at:

-         banerne skal være mindre

-         spillerne færre

-         resultaterne skal være underordnet princippet om udvikling af den enkelte spiller, dvs. fejl er et gode i det spillerne skal tilskyndes til at udfordre sig selv og prøve nye ting, som kan udvikle deres teknik, selvom det nu og her fører til mange fejl

-         spilerne skal forbedre deres spil-intelligens ved problemorienteret træning, dvs. at de selv skal lære at gøre de rigtige ting på banen og ikke få råbt løsningerne fra sidelinjen.

-         Da FBU ikke har foretaget nogen regelændringer, men dog rost de nye tanker, så må det nok så meget være på træningsbanen filosofien kommer til at slå tydeligst igennem. Men også i kampene skulle det helst kunne ses, at det er helt okay at eksperimentere, lave fejl, flytte sig meget rundt på forskellige pladser osv. Og måske lykkes det træneren næsten at tie stille - og forældrene. Eller vi sørger for at koncentrere vores ytringer om at rose og opmuntre spillerne - også gerne på det andet hold. 

  • Trænerstaben består af undertegnede plus Rolf og Thomas som hjælpetrænere. Heidi er holdleder, men er ikke forpligtet til at tage med ud til kamp.
  • Næste års poder trænes af Peter og Esben. To fodboldglade mænd, den ene forælder, den anden ansat i børneinstitutionen Viben i Tornbjerg.
  • Vores eget indestævne den 11. og 12. marts markerer afslutningen på indendørssæsonen.

Mvh. Øjvind

HPTI-stævne lørdag d. 11. og søndag d. 12. marts 2006

23. Feb 2006 08:16, HPTI

Programmet til indestævnet er kommet

Poderne (årgang 2000) skal spille lørdag kl. 10.00

Mikroput A (årgang 1999) skal spille søndag kl. 8.30

Mikroput B (årgang 1999) skal spille søndag hhv. kl. 10.15 og 11.15

Programmet sendes ud til alle de deltagende spillere via mail. I den mail oplyses det også hvilket hold I er kommet på, og dermed jeres spilletidspunkt.

Mvh. Øjvind

 

Puljeinddeling forår 2006

22. Feb 2006 06:57, HPTI

Så er puljeinddelingen for udendørssæsonens første halvdel kommet. Følg de to links for at se, hvem vi skal være i pulje med: pulje 2 og pulje 4

Holdet med 0A's drenge kommer nok til at spille i pulje 2, mens 0B's og 0C's drenge formodentlig udgør holdet i pulje 4. Men intet ligger helt fast.

Mvh.
Øjvind

Indbydelse til forældremøde

25. Jan 2006 12:31, HPTI

Indbydelse

 

til forældremøde mandag d. 6. februar kl. 19.30-20.30

 - om den kommende udendørssæson for mikroputterne

 

Arrangementet holdes i klubbens cafeteria, hvor vi giver en kop kaffe eller te og der skulle også gerne blive lidt hjemmebag - Heidi har tilbudt at bage.

 

 

Aftenens program:

 

·        Hvordan er sæsonen gået i stort og småt?

 

·        Hvordan har vi organiseret fodboldindlæringen i den forløbne sæson?

 

·        Præsentation af DBU's nye udspil "Holdninger og handlinger - den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold."

 

·        Hvilken indflydelse kunne det nye udspil få på vores måde at arbejde med børnenes fodboldudvikling på i de kommende sæsoner.

 

·        Afklaring af hvor langt fra hinanden forældres og træners forventninger til sæsonen ligger - skulle gerne ende med om ikke enighed så dog gensidig forståelse.

 

·        Den praktiske organisering af bl.a. ude- og hjemmekampe i den kommende sæson - det kunne nemt tænkes, at der opstår behov for hjælp fra forældrekredsen.

 

·        Eventuelt.

 

 

På vegne af teamet omkring holdet

Øjvind

 

Kampprogram for FBUs finalestævne d. 5. februar

7. Jan 2006 13:18, HPTI

Hvis vi går videre efter de to kvalifikationsstævner, skal vi spille søndag den 5. februar kl. 9.00 - 11.40 i Aarup Fritidscenter. Det gælder både holdet i mesterrækken og holdet i A-rækken.

Følg linket til FBUs hjemmeside, hvis I vil se hele programmet: klik her

Mvh.
Øjvind

DGI-stævne 2. runde den 7. januar

26. Dec 2005 16:34, HPTI

Stævnet foregår lørdag den 7. januar i Aarup Fritidscenter kl. 9.00-10.15. For kørselsbeskrivelse klik på fritidscentret ovenfor.

Vi mødes ved Holluf Pile Hallen kl. 8.00.

Da det er lidt besværligt at finde rundt på DGI's hjemmeside, og da det samtidigt ikke er muligt at linke direkte bringes programmet nedenfor.

Alle der skal med til stævnet får direkte besked.

Nye spillelister for 2006
Aarup Fritidscenter hal 1 den 7. jan. 
 
Række:  02 Mikro drenge 2. 1999         Pulje: A

Nr.

hold1..........

Hold2............

Bane........

Dato.....

Tid....

Mål1

Mål2

686

Od KFUM

Bogense G&IF

Aarup H 1

lø 07-01-2006

09:00

 

 

687

HPTI 1

HPTI 2

Aarup H 1

lø 07-01-2006

09:06

 

 

688

Aarup Bk

Od KFUM

Aarup H 1

lø 07-01-2006

09:12

 

 

689

Bogense G&IF

HPTI 1

Aarup H 1

lø 07-01-2006

09:18

 

 

690

HPTI 2

Aarup Bk

Aarup H 1

lø 07-01-2006

09:24

 

 

691

Od KFUM

HPTI 1

Aarup H 1

lø 07-01-2006

09:30

 

 

692

Bogense G&IF

HPTI 2

Aarup H 1

lø 07-01-2006

09:36

 

 

693

HPTI 1

Aarup Bk

Aarup H 1

lø 07-01-2006

09:42

 

 

694

HPTI 2

Od KFUM

Aarup H 1

lø 07-01-2006

09:48

 

 

695

Aarup Bk

Bogense G&IF

Aarup H 1

lø 07-01-2006

09:54

 

 

Mvh.
Øjvind

Kampprogram for DBU's turnering - 2. halvdel januar 2006

19. Dec 2005 06:20, HPTI

Så er kampprogrammet kommet.

HPTI 1 skal spille i mesterrækken på følgede dage:

lørdag den 14. januar fra kl. 9-10.20 i Svanninge-hallen og

søndag den 29. januar fra kl. 10-11.20 i Aunslev-hallen.

Klik på hallerne for kørselsbeskrivelse og på komplet kampprogram for at se hvem vi skal møde hvornår. 

 

HPTI 2 skal spille i A-rækken på følgende dage:

lørdag den 14. januar fra kl. 9-11.10 i Brobyværk-hallen og

Søndag den 22. januar fra kl. 9-11.10 i Årslev-hallen

Klik på hallerne for kørselsbeskrivelse og på komplet kampprogram for at se hvem vi skal møde hvornår. 

Jeg sender en mail rundt for at høre, hvem der kan spille de enkelte dage - i første omgang til dem der kommer jævnligt til træning og har en vis rutine. Man er ikke sikker på at komme med fordi man kan, der skal kun bruges 5 spillere til hvert hold pr. gang. Dem som så ikke kommer til disse stævner skal vi forsøge at få afsted til et privatstævne, måske bliver det i februar. Og så er der vores eget stævne til marts. 

Alle der skal med til stævnerne får direkte besked via mail eller pr. telefon.

Dem som kommer med på HPTI 1 til første stævne må ikke rykkes ned på det andet hold. Derfor er det begrænset, hvor meget vi kan flytte rundt.

Mvh.

Øjvind

 

Træningstider indendørssæsonen januar-marts 2006 for poderne

15. Dec 2005 13:18, HPTI

 

NAVN  (Øjvinds hold)

Lørdag kl. 8-9

14. januar

28. januar kl. 8.30-10

4. februar

 

 


25. februar (begge hold sammen)

4. marts (begge hold sammen)

 

11.-12. marts HPTI-stævne for alle

Lørdag kl. 9-10

 

 

 

 11. februar

18. februar


25. februar (begge hold sammen)

4. marts (begge hold sammen)

 

11.-12. marts HPTI-stævne for alle

Kasper Clowes

Nicolai Hansen

Tobias Christiansen

Emil Velling Christiansen

Oliver Bjørn

Frej Danielsen

Andreas Bøgebjerg Holt

Andreas Aaskov Hansen

Sebastian Lundgreen

Magnus Hyldgaard  Mortensen

Frederik Hansen

Tobias B. Steinicke

Jeppe Thøis Madsen

Mikkel Egebo Nielsen

Anders Biller Due

 

 

NAVN  (Heidis hold)

Lørdag kl. 8-9

 

 Søndag d. 29. januar 8.30-10

 


11. februar

18. februar


25. februar (begge hold sammen)

4. marts (begge hold sammen)

 

11.-12. marts HPTI-stævne for alle

Lørdag kl. 9-10

 

7. januar

14. januar

 

Søndag d. 29. januar 8.30-10

 

4. februar

 

 

 

25. februar (begge hold sammen)

4. marts (begge hold sammen)

 

11.-12. marts HPTI-stævne for alle

 

Michael Szal

Jonas Kirkfeldt Christiansen

Mathias Spillemose

Frederik Lindgaard

Mathias N. Hansen

Oliver Skov Kinastovski

Tobias Lindevang Larsen

Sebastian Rasmussen

Signe Thomsen

Mathias Wiggers Hyldgaard

Christian Andresen

Lucas Hemmingsen

Magnus Vilholm

Benjamin Hansen

Mike Schwartz

Christian Grubbe Nesting

 

Juleafslutning 2005

3. Dec 2005 05:25, HPTI

JULEAFSLUTNING FOR PODER

SØSKENDE OG FORÆLDRE

 

LØRDAG DEN 17. DEC. KL 8.00 MØDES VI I HALLEN OMKLÆDT TIL VORES ÅRLIGE FODBOLDDYST. EN TURNERING FOR FORÆLDRE OG EN FOR BØRN.

VI SLUTTER KL 10.00, HVOREFTER VI GÅR OVER I KLUBHUSET HVOR VI SERVERER ÆBLESKIVER, JUICE, KAFFE, THE. VI HYGGER OS EN TIMES TID, ØNSKER HINANDEN GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.

(Arrangementet betales af overskuddet fra julekalendersalget)

TILMELDING SENEST LØRDAG DEN 10. DECEMBER VIA: 

MAIL: ojvind@webspeed.dk ELLER aaskov.hansen@mail.dk

 

ELLER VED AT AFLEVERE NEDENSTÅENDE SLIP

 

KLIP

 
TILMELDING

PODENAVN__________________________

VI VIL GERNE DELTAGE ANTAL VOKSNE__________ SØSKENDE__________

Ny måde at tænke børnefodbold på

29. Nov 2005 14:01, HPTI

Der sker noget meget spændende i DBU, hvor de virkelig har tænkt nye progressive tanker i forhold til børnefodbold.
Personlig er jeg meget positiv stemt over for de nye tanker. Følg linket og læs mere her

Mvh.
Øjvind

Stilling efter de to indledende FBU-stævner og DGI-stævne

28. Nov 2005 10:13, HPTI

Stilling efter de indledende runder af FBU's turnering klik her

Nummer 1 og 2 i puljen går videre til mesterrækken og de øvrige går til A-rækken. Det betyder, at der i januar spilles videre om fynsmesterskabet, men denne gang er holdene i pulje med andre på nogenlunde samme niveau. Vi ved endnu ikke hvilke weekender, blot at det bliver to weekender i januar.

Det afsluttende finalestævne spilles lørdag den 4. og søndag den 5. februar 2006 i Aarup Fritidscenter.

På samme måde med DGI-stævnet. 1. runde blev spillet lørdag den 26. november. Når stillingen er klar lægges et link ind her.
Herefter deles holdene efter niveau og lørdag den 7. januar spilles 2. runde af dette stævne. Det foregår i Aarup Fritidscenter.

HPTI 1 blev nummer 1 i deres pulje, mens HPTI 2 så vidt vi har kunnet regne ud blev nummer 2 i deres pulje. Hvis vi har regnet rigtigt, så betyder det, at begge hold går til vinderrunden den 7. januar og således skal møde hinanden.

Mvh.
Øjvind

Indestævne lørdag d. 26. november

13. Nov 2005 13:46, HPTI

Programmet fra DGI's indefodboldstævne ser således ud:

HPTI 1 spiller første kamp kl. 9.00 og sidste kamp kl. 9.48. Mødetid ved HPTI-hallen kl. 8.00.
(Alle tilsagte spillere får direkte besked)

HPTI 2 spiller første kamp kl. 10.00 og sidste kamp kl. 11.48.
Vigtigt! I skal køre direkte til Aarup fordi HPTI 1 og dermed Heidi og jeg allerede er derude. Mødetid ved Aarup-hallen kl. 9.30.
(Alle tilsagte spillere får direkte besked)

Spillested:
Aarup-hal 1                Se Rutebeskrivelse
Aarup Fritidscenter      
Ormehøjvej 4
5560 Aarup

Mvh.
Øjvind

Indestævner: d. 20. og d. 27. november - begge søndag

31. Oct 2005 02:15, HPTI

Fra FBU's hjemmeside har jeg hentet kampprogrammet for de to hold vi har meldt til. Til disse to  stævner vil det fortrinsvis være spillere fra "Øjvind's hold" som skal afsted.
Spillested er:

20. november:               Mødetid ved HPTI-Hallen for de udtagne spillere: 10:45
Aunslev-Hallen              (Dem der er udtaget bliver altid forespurgt direkte)
Kertemindevej 46
5800 Nyborg
Tlf: 6536 1789                              Kørselsbeskrivelse
: Se Rutebeskrivelse


27. november:                
Mødetid ved HPTI-Hallen for de udtagne spillere: 8:00
Årslev-Hallen                    (Dem der er udtaget bliver altid forespurgt direkte)
Bøgehøjvej 2
5792 Årslev
Tlf: 6599 1706                              Kørselsbeskrivelse
: Se Rutebeskrivelse


Mvh.
Øjvind


Kampprogram for hold 1
Holluf Pile-Tornbjerg IF
Drenge 1999 - Inde (Pulje 3)


Søn 20-11-05 11:45
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2 Aunslev-Hallen


Søn 20-11-05 12:03
Aunslev IF
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1 Aunslev-Hallen


Søn 20-11-05 12:27
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1
Tårup IF Aunslev-Hallen


Søn 20-11-05 12:51
Ringe BK
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1 Aunslev-Hallen


Søn 20-11-05 13:15
Årslev BK
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1 Aunslev-Hallen


Søn 20-11-05 13:39
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1
Vindinge BK Aunslev-Hallen


Søn 27-11-05 09:00
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1 Årslev-Hallen


Søn 27-11-05 09:18
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1
Aunslev IF Årslev-Hallen


Søn 27-11-05 09:42
Tårup IF
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1 Årslev-Hallen


Søn 27-11-05 10:06
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1
Ringe BK Årslev-Hallen


Søn 27-11-05 10:30
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1
Årslev BK Årslev-Hallen


Søn 27-11-05 10:54
Vindinge BK
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1 Årslev-Hallen


Kampprogram for hold 2

Holluf Pile-Tornbjerg IF
Drenge 1999 - Inde (Pulje 3)

Søn 20-11-05 11:45
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2 Aunslev-Hallen

Søn 20-11-05 12:09
Tårup IF
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2 Aunslev-Hallen

Søn 20-11-05 12:33
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2
Ringe BK Aunslev-Hallen

Søn 20-11-05 12:57
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2
Årslev BK Aunslev-Hallen

Søn 20-11-05 13:21
Vindinge BK
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2 Aunslev-Hallen

Søn 20-11-05 13:45
Aunslev IF
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2 Aunslev-Hallen

Søn 27-11-05 09:00
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2
Holluf Pile-Tornbjerg IF 1 Årslev-Hallen

Søn 27-11-05 09:24
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2
Tårup IF Årslev-Hallen

Søn 27-11-05 09:48
Ringe BK
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2 Årslev-Hallen

Søn 27-11-05 10:12
Årslev BK
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2 Årslev-Hallen

Søn 27-11-05 10:36
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2
Vindinge BK Årslev-Hallen

Søn 27-11-05 11:00
Holluf Pile-Tornbjerg IF 2
Aunslev IF Årslev-Hallen


 


Arkiv